Pismeni zadaci

Zadatak 0732

Test: MPo5BGII_147

 

Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =54 ^{\circ}\) veći od svog komplementnog ugla?

 

Rešenje:


 

Komplementan ugao uglu \( \alpha =54 ^{\circ}\) neka je

$$\beta =90^{\circ}-\alpha $$
$$\beta =90^{\circ}-54^{\circ}=36^{\circ}$$

Ugao \( \alpha\) je veći od \( \beta\) za:

$$\alpha -\beta =54^{\circ}-36^{\circ}=18^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0732