Pismeni zadaci

Zadatak 0645

Test: MKo5BGII_129

 

Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(82^{\circ}30'\). Izračunaj ugao suplementan uglu \(\beta \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0645

Zadatak 0641

Test: MKo5BGII_128

 

Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(103^{\circ}30'\). Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0641

Zadatak 0164

Test: MPo5BGII_033

 

Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je jedan od njih:

 

a) četiri puta veći od drugog ugla;

 

b) za  \(160^{\circ}\)  manji od drugog ugla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0164

Zadatak 0159

Test: MPo5BGII_032

 

Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je je jedan od njih:

 

a) tri puta manji od drugog ugla;

 

b) za  \(120^{\circ}\)  veći od drugog ugla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0159

Zadatak 0157

Test: MKo5BGII_031

 

Izračunaj uglove   {tex inline}\alpha {/tex}   i   {tex inline}\beta{/tex}   sa slike:

 slika uz zadatak MKo5BGII_030

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0157

Zadatak 0153

Test: MKo5BGII_030

 

Izračunaj uglove   \(\alpha \)   i   \(\beta\)   sa slike:

 slika uz zadatak MKo5BGII_030

 

 

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0153

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Unakrsni, sa normalnim i pralelnim kracima, uglovi sa transferzale