Pismeni zadaci

Zadatak 0164

Test: MPo5BGII_033

 

Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je jedan od njih:

 

a) četiri puta veći od drugog ugla;

 

b) za  \(160^{\circ}\)  manji od drugog ugla.

 

Rešenje:


 

a) Ako uglovi s paralelnim kracima nisu jednaki, onda su suplementni:

 

\(\alpha =x, \beta=4x\)

 

\(5x=180^{\circ}\)

 

\(x=180^{\circ}:5\)

 

\(x=36^{\circ}\)

 

\(\alpha =36^{\circ}, \beta=4\cdot 36^{\circ}=144^{\circ}\)

 

 b)    \(\alpha = x+160^{\circ}\) \(\beta = x\)

 

\(2x+160^{\circ}=180^{\circ}\)

 

\(2x=20^{\circ}\)

 

\(x=20^{\circ}:2=10^{\circ}\)

 

\(\alpha =170^{\circ}, \beta =10^{\circ}\).