Zadatak 0162

Test: MPo5BGII_032

 

Kolaž papir je pravougaonog oblika i dimenzija 165mm×210mm. Ružica treba da ga iseče na što je moguće veće jednake kvadratiće.

 

a) Kolika je površina jednog kvadratića?

 

b) Koliko je kvadratića isekla Ružica?

 

Rešenje:


a)

165,210 | 3

  55, 70  | 5

  11, 14

 

NZD(165, 210) = 15.

 

Stranica kvadratića je 15mm. Površina je tada 15·15=225mm2.

 

 

b) Po širini je mogla da napravi 11, a po dužini 14 rezova. Ukupan broj kvadratića je 11·14=154.