Zadatak 0167

Test: MPo5BGII_033

 

Kolaž papir je pravougaonog oblika i dimenzija 210mm×135mm. Ružica treba da ga iseče na što je moguće veće jednake kvadratiće.

 

a) Kolika je površina jednog kvadratića?

 

b) Koliko je kvadratića isekla Ružica?

 

Rešenje:


a)

135,210 | 3

  45, 70  | 5

  9, 14

 

NZD(135, 210) = 15.

 

Stranica kvadratića je 15mm. Površina je tada 15·15=225mm2.

 

b) Po širini je mogla da napravi 9, a po dužini 14 rezova. Ukupan broj kvadratića je 9·14=126.