Pismeni zadaci

Zadatak 0721

Test: MKo5BGII_145

 

Od brojeva 12, 32, 42 koja dva broja imaju:

a) najveći zajednički delilac broj 4;

b) najmanji zajednički sadržalac broj 84?

 

Rešenje:


 

a) najveći zajednički delilac broj 4;

$$D_{12}=\left \{ 1,2,3,4,6,12 \right \}$$
$$D_{32}=\left \{ 1,2,4,8,16,32 \right \}$$
$$D_{42}=\left \{ 1,2,3,6,7,14,21,42 \right \}$$

Iz navedenih skupova vidi se da je \(NZD(12,32)=4\).

b) najmanji zajednički sadržalac broj 84?

$$S_{12}=\left \{ 12,24,36,48,60,72,84,... \right \}$$
$$S_{32}=\left \{ 32,64,96,128,160,... \right \}$$
$$S_{42}=\left \{ 42,84,126,168,... \right \}$$

Iz navedenih skupova vidi se da je \(NZS(12,42)=84\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Deljivost brojeva NZD i NZS Zadatak 0721