Pismeni zadaci

Zadatak 1711

O Izračunaj:

a) \(\frac{1}{7}+\frac{4}{7}-\frac{2}{7}\);

b) \(\left (\frac{7}{11}-\frac{4}{11}  \right )+\frac{2}{7}\);

c) \(\frac{12}{13}-\left (\frac{8}{13}-\frac{2}{13} \right )\);

d) \(\left (\frac{7}{15}+\frac{4}{15}  \right )-\left (\frac{2}{15}+\frac{9}{15}\right )\).

Zadatak 1710

O Iva je Trku zadovoljstva prešla tako što je \(3\frac{1}{5}km\) pretrčala, a preostali deo staze dužine \(5km\) je prepešačila. Koliko je kilometara Iva prepešačila?

Zadatak 1709

S Nađi zbir svih pravih razlomaka čiji je imenilac \(5\).

Zadatak 1708

O Popuni tabele:

a)

+
\(\frac{2}{6}\)
\(\frac{5}{6}\)
\(\frac{1}{6}\)
 
 
\(\frac{3}{6}\)
 
 
\(\frac{4}{6}\)
 
 

b)

+
\(1\)
\(2\)
\(4\)
\(2\frac{1}{3}\)
 
 
 
\(1\frac{7}{9}\)
 
 
 
\(4\frac{2}{5}\)
 
 
 

c)

+
\(1\frac{2}{8}\)
\(3\)
\(\frac{7}{8}\)
\(\frac{1}{8}\)
 
 
 
\(3\frac{1}{8}\)
 
 
 
\(\frac{5}{8}\)
 
 
 

Zadatak 1707

S Milica je kupila \(\frac{4}{5}kg \) maka. U kolač je stavila \(\frac{1}{2}kg\). Koliko je maka Milici ostalo?

Zadatak 1706

OPica je isečena na osam delova Milica i Ljubica najviše vole da jedu picu. Milica je pojela 2 parčeta, a Ljubica 3.

a) Koji deo pice je pojela Milica a koji Ljubica?

b) Koji su deo pice pojele zajedno Milica i Ljubica?

c) Koji deo pice nije pojeden?

Zadatak 0017

Test: MPo5BGIII_002

 

Za koliko je zbir brojeva  \(2\frac{3}{10}\)   i 10, 8 veći od razlike brojeva 5, 1 i \(3\frac{4}{5}\)?

 

Rešenje: 

Opširnije: Zadatak 0017

Zadatak 0015

Test: MPo5BGIII_002

 

Izračunaj vrednosti izraza: a) \(5\frac{5}{8}+4\frac{3}{4}\); b) \( 4\frac{4}{15}-2\frac{2}{5}\); c)  \(4\frac{7}{12}-\left (2\frac{4}{5}-1\frac{3}{10} \right )\).

Opširnije: Zadatak 0015

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci Sabiranje i oduzimanje razlomaka