Pismeni zadaci

Zadatak 0019

Test: MPo5BGIII_002

 

Nacrtaj proizvoljan trougao ABC i preslikaj ga osnom simetrijom u odnosu na pravu s koja seče stranice BC i AB.

 

Rešenje:


 

trougao preslikan osnom simetrijom


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Osna simetrija Preslikavanje osnom simetrijom Zadatak 0019