Pismeni zadaci

Zadatak 0718

Test: MKo5BGII_145

 

Koliki je količnik q i ostatak rpri deljenju broja 215 sa brojem 11?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0718

Zadatak 0713

Test: MKo5BGII_144

 

Koliki je količnik q i ostatak r pri deljenju broja 112 sa 12?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0713

Zadatak 0656

Test: MPo5BGII_131

 

Broj 51 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 5 i ostatak 3.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0656

Zadatak 0651

Test: MPo5BGII_130

 

Broj 82 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 3 i ostatak 2.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0651

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Deljivost brojeva Jednakost a=bq+r