Pismeni zadaci

Zadatak 1560

Koliko se najviše šolja tople čokolade može napraviti od \(0,250 kg\) čokolade u prahu ako je za jednu šolju potrebno \(8 g\)?

Zadatak 1559

Pretplata za kablovski Internet za jedan mesec iznosi \(742,30\) dinara. Za koliko se meseci pretplatio Vlada ako je uplatio \(4 453,80\) dinara?

Zadatak 1558

Površina pravougaonika je \(P = 5,76 cm^2\), stranica je dužine \(a = 1,2 cm\). Kolika je dužina stranice \(b\)?

Zadatak 1557

Koliko se flaša maslinovog ulja zapremine \(0,75 l\) može napuniti iz bureta zapremine \(56,25 l\)?

Zadatak 1556

Izračunaj:

a) \(0,63 : 0,3\);

b) \(2,56 : 0,8\);

c) \(0,7 : 0,21\);

d) \(1,125 : 0,25\).

Zadatak 1555

Izračunaj:

a) \(50 : 0,1\)

b) \(6 : 0,8\)

c) \(30 : 1,5\)

d) \(324 : 0,09\)

Zadatak 1554

Izračunaj:

a) \(16,9 : 13\) = ...............

b) \(29,34 : 6\) = ...............

c) \(55,6 : 8 \)= ...............

d) \(478,4 : 25\) = ...............

Zadatak 1553

Nastavi započeto računanje.

a) \(0,1\cdot 32,457\cdot 10\)

\(= (0,1\cdot 10)\cdot 32,457\)

\(= 1\cdot 32,457\)

\(= 32,457\);

b) \(100\cdot 0,1\cdot 19,9\)

= ....................................................

= ....................................................

= ....................................................

v) \(100\cdot 7,62\cdot 0,01\)

= ....................................................

= ....................................................

= ....................................................

Zadatak 1552

Popuni tabelu:

\(c\)
\(c\cdot 10\)
\(c \cdot 1000\)
\(c :100\)
\(c:10\)
\(12\)
 
 
 
 
\(0\)
 
 
 
 
\(0,43\)
 
 
 
 
\(2,049\)
 
 
 
 
\(36,2\)
 
 
 
 

 

Zadatak 1551

Izračunaj:

a) \(110,1 \cdot9\) = ...............................

b) \(6,78 \cdot 2,3\) = .............................

c) \(0,006 \cdot 0,018\) = ......................

d) \(3,05 \cdot 0,4\) = ..............................

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Množenje i deljenje decimalnih brojeva