Pismeni zadaci

Zadatak 1580

Kolika je visina zida ako je širina jedne cigle \(7\frac{1}{2} cm\), a širina sloja maltera između cigli \(3,5 cm\)?

Ilustacija zida od cigala i maltera

Zadatak 1579

Za jednu meru kolača Katarini je potrebno \(1\frac{3}{4}\) šolje brašna. Koliko joj je šolja brašna potrebno da bi napravila \(2\frac{1}{2}\) mere kolača?

Zadatak 1578

Izračunaj:

a) \(\frac{7}{8}\cdot \frac{5}{6}+\frac{7}{8}\cdot \frac{7}{6}\);

b) \(\frac{4}{5}\cdot 0,5+\frac{1}{5}\cdot \frac{1}{2}\).

Zadatak 1577

Popuni tabelu:

\(a\)
\(b\)
\(a\cdot b\)
\(2\frac{2}{5}\)
\(0\)
 
\(1\)
 
\(\frac{12}{3}\)
\(1\frac{1}{4}\)
\(\frac{4}{5}\)
 
 
\(1\)
\(2,4\)
\(0\)
\(1,5\)
 
\(\frac{3}{4}\)
\(1\frac{1}{3}\)
 

Zadatak 1576

Biciklista je put od \(40 km\) prešao za \(2\) sata. Prvog sata prešao je \(\frac{2}{5}\) puta. Koliko je kilometara prešao drugog sata?

Ilustracija kretanja bisikliste

Zadatak 1575

Od \(36\) studenata \(\frac{5}{6}\) je položilo ispit.

a) Koliko je studenata položilo ispit?

b) Koliko studenata nije položilo ispit?

 

Zadatak 1574

U orkestru od \(96\) muzičara \(\frac{3}{8}\)svira na violini. Dovrši crtež i izračunaj koliko muzičara svira na violini.

Brojevna prava rešava zadatak

Zadatak 1573

Cena kilograma jabuka je \(40\) dinara. Koliko košta \2\frac{1}{2} kg\) jabuka?

Brojevna prava pomaže u rešavanju zadataka

Zadatak 1572

Izračunaj:

a) \(\frac{1}{3}\) broja \(24\);

b) \(\frac{1}{4}\) broja \(24\);

c) \(\frac{1}{3}\) od \(\frac{1}{4}\) (od) broja \(24\).

Zadatak 1571

Izračunaj:

a) \(\frac{5}{8}\) od \(40\);

b) \(1\frac{1}{5}\) od \(30\);

c) \(\frac{1}{2}\) od \(15\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Množenje razlomaka