Pismeni zadaci

Zadatak 1600

Koliko je puta količnik brojeva \(1\frac{2}{3}\) i \(0,2\) veći od \(\frac{1}{4}\)?

Zadatak 1599

Koliko je puta \(\frac{1}{8}\) manja od količnika brojeva \(1\frac{3}{4}\) i \(1,2\)?

Zadatak 1598

Izračunaj vrednost izraza:

a) \(\left ( \frac{8}{3}:0,16 \right )\cdot 1\frac{1}{4}\);

b) \(1\frac{1}{7}\cdot 0,3:\frac{5}{14}\).

Zadatak 1597

Maša \(\frac{1}{5}kg\) hrane treba da podeli na \(8\) zečića.

a) Koji će deo kilograma dobiti svaki zečić ako svi dobijaju istu količinu hrane?

b) Koliko je to grama?

Zadatak 1596

Pica majstor Luka je spremio \(16\) šolja brašna. Za svaku picu potrebno je \(\frac{3}{4}\) šolje brašna. Može li Luka od pripremljenog brašna da napravi 22 pice?

Zadatak 1595

Koliko čaša zapremine \(2,5 dl\) možeš da napuniš iz flaše čija je zapremina \(2 l\)?

Zadatak 1594

Izračunaj i popuni tabelu:

\(m\)
\(n\)
\(m:n\)
\(\frac{1}9{}\)
\(\frac{5}{6}\)
 
\(\frac{1}{4}\)
\(0,1\)
 
\(5\frac{1}{4}\)
\(3,5\)
 
\(2\frac{2}{3}\)
\(5\frac{1}{9}\)
 

Zadatak 1593

Torta je podeljena na 24 jednaka parčeta. Kada su se gosti poslužili, ostalo je \(\frac{3}{4}\)torte. Koliko je to parčića?

Zadatak 1592

Gorani je ostalo \(\frac{2}{3}\) pite. Treba da je podeli na \(4\) jednaka parčeta da bi poslužila svoje gošće. Koji je deo pite dobila svaka gošća?

Zadatak 1591

Količnik brojeva \(4\frac{1}{2}\) i \(6,75\):

a) povećaj za \(\frac{2}{9}\);

b) umanji za \(\frac{2}{9}\);

v) podeli sa \(\frac{2}{9}\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Deljenje razlomaka