Pismeni zadaci

Zadatak 1614

Reši jednačine:

a) \(0,57:m +2\frac{1}{4}=4,15\);

b) \(\frac{1}{2}=b:1,5-\frac{1}{6}\);

c) \(\frac{n}{0,25}+3\frac{1}{2}=5,5\);

Zadatak 1613

Reši jednačine:

a) \(7,5=a\cdot 7\frac{1}{2}\);

b) \((x+3,4)\cdot 1,6=9,12\);

c) \(1\frac{3}{10}=2,3-\frac{2}{3}\cdot y\);

Zadatak 1612

Rešenje jednačine \(0,2 \cdot h = 0,5\) je broj: (Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.)

a) \(0,10\);

b) \(0,25\);

c) \(1 \);

d) \(2,5\);

e) \(10\).

Zadatak 1611

Sanja je napravila deset limunada za svoje drugare. U bokal je sipala sok od limuna, dolila je \(2,5 l\) zaslađene vode i dobila je \(3,25 l\) limunade. Kojom jednačinom računaš koliko soka od limuna ima u svakoj čaši? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) \(10 : h + 2,5 = 3,25 \);

b) \(h : 10 + 2,5 = 3,25\);

v) \(10 ⋅ h + 2,5 = 3,25\).

Zadatak 1610

Kada broj \(3,5\) pomnožiš zbirom broja \(0,9\) i nepoznatog broja \(h\), dobićeš \(5,95\). Zaokruži slovo ispred odgovarajuće jednačine:

a) \(3,5 ⋅ 0,9 + h = 5,95\);

b) \(3,5 ⋅ (0,9 + h) = 5,95\);

c) \((3,5 + h) ⋅ 0,9 = 5,95\).

Zadatak 1609

Izračunaj nepoznati broj:

a) \(2,21=0,11\cdot t-4,5\);

b) \(4,1=3,8+1,53:r\).

Zadatak 1608

Reši jednačine:

a) \(\frac{2}{3}\cdot \left ( x-\frac{1}{2} \right )=\frac{4}{5}\);

b) \(0,3=3,9:(x-81,7)\).

Zadatak 1607

Sastavi jednačinu i odredi nepoznat broj.

a) Kada \(\frac{1}{3}\) nekog broja uvećaš za \(\frac{1}{6}\), dobićeš broj \(1\frac{2}{3}\).

b) Od broja \(10,86\) oduzmi nepoznati broj, umanji ga \(2,4\) puta i dobićeš broj \(3,1\).

Zadatak 1606

Reši jednačine:

a) \(\frac{1}{2}\cdot y-\frac{5}{8}=\frac{1}{4}\);

b) \(\frac{1}{4}+3\cdot a=1\);

c) \(3-2\cdot x=1,2\);

d) \(\frac{1}{8}=\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\cdot b\);

Zadatak 1605

Odredi stranicu \(b\) pravougaonika ako je \(a = 3,5 cm\) i površina je \(P = 14 cm^2\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Jednačine sa množenjem i deljenjem razlomaka