Pismeni zadaci

Zadatak 1635

Izračunaj:

a)* \(\frac{1}{1+\frac{1}{4}}\);

b)* \(\frac{2-\frac{5}{6}}{\frac{5}{4}}\).

Zadatak 1634

Izračunaj:

a) \(\frac{2\frac{1}{5}}{2}\);

b) \(\frac{4}{4\frac{2}{3}}\).

Zadatak 1633

Nastavi da računaš kao što je započeto:

a) \(\frac{2}{\frac{5}{8}}=\frac{\frac{2}{1}}{\frac{5}{8}}=\frac{2}{1}:\frac{5}{8}=\);

b) \(\frac{\frac{3}{5}}{4}=\frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{1}}=\).

Zadatak 1632

Izračunaj vrednost dvojnog razlomka:

a) \(\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{3}}\);

b) \(\frac{3\frac{1}{7}}{\frac{11}{7}}\);

c) \(\frac{1\frac{1}{3}}{2\frac{5}{6}}\);

d) \(\frac{7\frac{3}{5}}{1\frac{1}{2}}\).

Zadatak 1631

U knjižari je početkom septembra za tri dana prodato \(400\) svezaka. Prvog dana prodato je \(\frac{3}{5}\) ukupne količine, drugog dana \(\frac{5}{8}\) od ostatka. Koliko svezaka je prodato trećeg dana?

Zadatak 1630

Koliko kostima za maskenbal može da se sašije od \(40,5 m\) materijala ako je za gorwi deo kostima potrebno \(1\frac{1}{2}m\) , a za donji deo \(0,75 m\)?

Zadatak 1629

Putari treba da asfaltiraju \(6,75 km\) puta. Koliko dana im je potrebno da završe posao ako svakog dana asfaltiraju dve deonice, svaku dužine \(\frac{9}{16} km\)?

Zadatak 1628

Polovinu zbira brojeva \(2,45\) i \(\frac{11}{20}\) umanji za \(\frac{1}{2}\). Napiši i izračunaj vrednost izraza.

Zadatak 1627

Koliko je puta broj \(1,2\) manji od razlike brojeva \(5,003\) i \(3,2\)?

Zadatak 1626

Kolika je \(\frac{1}{5}\) od razlike brojeva \(2\frac{1}{8}\) i \(\frac{2}{5}\)?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Primena množenja i deljenja razlomaka