Pismeni zadaci

Zadatak 1647

Reši nejednačine i napiši četiri rešenja iz skupa razlomaka:

a) \(30,66<1,3\cdot a\);

b) \(2\frac{2}{3}\geq b:1\frac{5}{8}\).

Zadatak 1646

Domaćica je za slavski ručak kupila različite vrste ribe za riblju čorbu za \(282,00\) dinara. Treba da kupi i šarana čija je cena po kilogramu \(234,50\) dinara. Koliko najviše kilograma šarana može da kupi ako kod sebe ima novčanicu od \(1 000\) dinara?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) \(3\);

b) \(3,5\);

c) \(4\).

Zadatak 1645

Prikaži sva rešenja nejednačine na brojevnoj polupravoj:

a) \(0,4\cdot x<0,6\);

b) \(x:2\frac{1}{2}<1,2\);

c) \(4,8:y<2\).

Zadatak 1644

Napiši sve prirodne brojeve koji su rešenja datih nejednačina:

a) \(3\frac{4}{5}>m>2\);

b) \(1<2 \cdot k<9\);

c) \(3\leq \frac{n}{2}\leq 4\).

Zadatak 1643

Prikaži sva rešenja nejednačine na brojevnoj polupravoj:

a) \(2\frac{1}{7}:m<1\frac{11}{14}\);

b) \(3\frac{1}{5}:s<0,8\).

Zadatak 1642

Reši jednačinu, a zatim napiši bar tri rešenja nejednačine:

\(4 : a = 0,8\)

\(4 : a < 0,8\)

Zadatak 1641

Reši nejednačinu:

\(x:0,2<1\frac{2}{3}\)

Zadatak 1640

Reši nejednačinu:

\(x:\frac{3}{5} \geq \frac{5}{6}\)

Zadatak 1639

Reši jednačinu, a zatim napiši bar tri rešenja nejednačine: 

\(y:\frac{5}{8}=3,6\)

\(y:\frac{5}{8}>3,6\)

Zadatak 1638

Prikaži sva rešenja nejednačina na brojevnoj polupravoj:

a) \(x\cdot \frac{4}{5}\leq \frac{2}{5}\);

b) \(\frac{1}{2} \cdot x \geq 1,6\).

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Nejednačine sa množenjem i deljenjem razlomaka