Pismeni zadaci

Zadatak 1716

O U Ivinom odeljenju odnos dečaka i devojčica je \(12:16\). Koji razlomak je jednak tom odnosu?

 

a) \(\frac{2}{6}\);          b) \(\frac{4}{3}\);         c) \(\frac{2}{4}\);         d) \(\frac{3}{4}\);         e) \(\frac{1}{3}\).

Zadatak 1662

U jednom odeljenju razmera broja učenika koji su završili razred sa odličnim i vrlo dobrim uspehom je \(5 : 7\). Koliko ima vrlo dobrih učenika ako odličnih ima \(10\)?

Zadatak 1661

Popuni tabelu kao što je započeto:

veličine
\(10cm\) i \(55cm\)
\(7kg\) i \(50g\)
\(15min\) i \(1h\)
\(2\) dana i \(3\) sata
razmera
\(2:11\)
 
 
 

(Za svaku razmeru prvo napiši veličine u istoj mernoj jednici.)

Zadatak 1660

Napiši date razmere tako da deljenik i delilac budu uzajamno prosti brojevi.

a) \(22,5 : 15 = 225 : 150 =\);

b) \(2\frac{3}{4}:1\frac{1}{4}\).

Zadatak 1659

U jednom odeljenju od \(28\) učenika ima \(16\) devojčica. Izrazi nesvodljivim razlomkom koji deo odeljenja čine devojčice.

Zadatak 1658

Koristeći milimetarsku hartiju, nastavi da zapisuješ količnike kao što je započeto:

a) \(\left |AB  \right | :\left | CD  \right | = 25 mm : 30 mm = 25 : 30 = 5 : 6\);

b) \(\left |AB  \right | :\left | EF  \right | =\);

c) \(\left |CD  \right | :\left | MN  \right | =\);

d) \(\left |MN  \right | :\left | GH  \right | =\).

Zadatak 1657

Izmeri veličine životinja na slikama. Koristeći date razmere, izračunaj njihove stvarne veličine.Slike životinja

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci - II deo Razmera