Pismeni zadaci

Zadatak 1717

O Kojim slovom je predstavljen razlomak \(\frac{5}{2}\)?

Zadatak 1715

O Koji se broj dobija kada se razlomak \(\frac{35}{63}\) skrati sa \(7\)?

a) \(\frac{5}{63}\);

b) \(\frac{35}{9}\);

c) \(\frac{5}{9}\);

d) \(\frac{9}{5}\).

Zadatak 1714

O Zaokruži broj jedan ceo i dva stota.

a) \(1,02\);

b) \(1,002\);

c) \(1,20\);

d) \(1,2\).

Zadatak 1713

O Napiši razlomak čiji je brojilac \(9\), a imenilac najmanji dvocifren broj.

Zadatak 1712

O Napiši u obliku decimalnog zapisa:

a) 0 celih 17 stotih;

b) 13 celih 5 stotih;

c) 6 celih 6 desetih;

d) 2 cela 28 hiljaditih.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Razlomci Zapisivanje, proširivanje, skraćivanje i upoređivanje razlomaka