Pismeni zadaci

Zadatak 1370

Neka su u proizvoljnom trouglu  \(ABC\) tačke  \(H,T,O\)  i  \(S\) redom ortocentar, težište, centar opisanog kruga i cenrat upisang kruga. Samo jedna od sledećih rečenica je tačna. Koja?

1) Sve tačke  \(H,T,O\) i  \(S\) pripadaju unutrašnjosti trougla.

2) Ni jedna od tačaka  \(H,T,O\)  i  \(S\) ne pripada unutrašnjosti trougla.

3) Tačke  \(T\)  i  \(S\) pripadaju unutrašnjosti trougla.

4) Tačke  \(H\)  i  \(O\) pripadaju unutrašnjosti trougla.

5) Tačke  \(H,T\)  i  \(S\) pripadaju unutrašnjosti trougla.

 

Zadatak 1369

Samo jedna od sledećih rečenica je tačna. Koja?

1) Presečna tačka visina svakog trougla - ortocentar trougla, deli visine u razmeri \(1:2\);

2) Presečna tačka težišnih duži svakog trougla - težište trougla, deli težišne duži u razmeri  \(1:2\) ;

3) Presečna tačka simetrala uglova svakog trougla - centar upisanog kruga trougla, deli simetralne duži u rameri  \(1:2\) ;

4) Presečna tačka simetrala stranica svakog trougla - centar opisanog kruga trougla, podjednako je udaljena od stranica trougla.

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao