Pismeni zadaci

Zadatak 0112

Test: MKo6BGI_023

 

Izračunaj: a)  \(-1-(+13)+(-56)-(-20)-15\);  b)  \(-13- (-21+7)\).

 

Rešenje:


 

a) \(-1-(+13)+(-56)-(-20)-15=-1+13-56+20-15=33-72=-39\);

 

b) \(-13- (-21+7)=-13+27-7=-20+21=1\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z Zadatak 0112