Pismeni zadaci

Zadatak 0113

Test: MKo6BGI_023

 

Izračunaj koliko je  \(a-b-(-c) \)  ako je  \(a=(7-21)-(-13)\),   \(b=\left | -19+14 \right |-\left | 23-25 \right |\),  \(c=\left | -13-(-8) \right |+2-1\).

 

Rešenje:


 

\(a=(7-21)-(-13)=-14+13=-1\);

 

\(b=\left | -19+14 \right |-\left | 23-25 \right |\)\(=\left | -5 \right |-\left | -2 \right |=5-2=3\);

 

\(c=\left | -13-(-8) \right |+2-1\)\(=\left | -13+8 \right |+1\)\(=5+1=6\);

 

\(a-b-(-c) \)\(=-1-3-(-6)=-4+6=2 \).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z Zadatak 0113