Pismeni zadaci

Zadatak 0461

Test:

 

Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in Z, -3\leqslant x<5 \right \}\) i \(B=\left \{ y\mid y\in Z, -5<y\leqslant 7 \right \}\). Odredi razliku zbira svih elemenata skupa A i zbira svih elemenata skupa B.

 

Rešenje:


 

Zbir elemenata skupa \(A=\left \{ -3,-2,-1,0,1,2,3,4\right \}\) je (zbog parova suprotnih brojeva) jednak 4. Slično tome, zbir elemenata skupa \(B=\left \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7 \right \}\) se svodi na 5+6+7=18.

Konačan rezultat je razlika dobijenih brojeva: $$4-18=-14$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z Zadatak 0461