Zadatak 0466

Test: MKo6BGI_091

 

Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in Z, -5<x\leqslant 4 \right \}\) i \(B=\left \{ y\mid y\in Z, -4\leqslant y<3 \right \}\). Odredi razliku zbira svih elemenata skupa B i zbira svih elemenata skupa A.

 

Rešenje:


 

Skup \(A=\left \{-4, -3, -2, -1, 0, 1,2,3,4 \right \}\) a zbir njegovih elemenata iznosi 0, jer su svi brojevi suprotni. Skup \(B=\left \{ -4,-3,-2,-1,0,1,2 \right \}\) i zbir njegovih elemenata je \(-4+(-3)=-7\), jer su preostali elementi suprotni brojevi. Konačno, $$0-(-7)=7$$