Zadatak 0464

Test: MKo6BGI_091

 

Odredi vrednost izraza \(A=(2-x)-(1-y)\) ako je \(x\) negativno rešenje jednačine \( \left | x \right |=5\), a \( y\) pozitivno rešenje jednačine \( \left | y \right |=3\).

 

Rešenje:


 

Negativno rešenje jednačine \( \left | x \right |=5\) je \(x =-5\), pozitivno rešenje jednačine \( \left | y \right |=3\) je  \(  y =3\). Vrednost izraza je:

 

$$A=(2-(-5))-(1-3)$$

$$=(2+5)-(-2)$$

$$=7+2$$

$$=9$$