Pismeni zadaci

Zadatak 0529

Test:MKo6BGI_104

 

Izračunaj:

a) \(-5+6-7+8-9+10-11\);

b) \(80+(-2)-(-4+9)-(102-20)-(-5)\).

 

Rešenje:


 

a) \(-5+6-7+8-9+10-11\) \(=1+1+1-11=3-11=-8\);

 

b) \(80+(-2)-(-4+9)-(102-20)-(-5)\) \(=80-2+9-102+20+5=114-104=10\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z Zadatak 0529