Zadatak 0583

Test: MKo6BGI_116

 

Od zbira brojeva -2001 i 1001 oduzmi apsolutnu vrednost njihove razlike.

 

Rešenje:


$$-2001+1001- \left | -2001-1001 \right |$$

$$= -1000-\left | -3002 \right | $$

$$=-1000-3002$$

$$=-4002$$