Pismeni zadaci

Zadatak 2142

Test: MKo6BGI_376

 

S Ako je \(a=-5, b=-8\) i \(c=6\) pokaži da je $$a-(b-c)=a-b+c$$

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z Zadatak 2142