Pismeni zadaci

Zadatak 1722

S Zbir celih brojeva većih od \(-10\) i manjih od \(3\) je:

a) \(-21\);           b) \(-36\);           c) \(-39\);         d) \(-42\);          e) \(-49\).

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Zadatak 1721

S Napiši bar dve jednakosti tako da broj \(-12\) bude jednak:

a) zbiru dva negativna broja;

b) razlici dva negativna broja;

c) zbiru pozitivnog i negativnog broja.

Zadatak 1719

N Izračunaj vrednosti izraza:

\(a=-11+(-20)\);

\(b=\left | -15-a \right |-6\);

\(c=-a+b\);

\(d=\left | b-a \right |+\left | c-b \right |-12\);

\(e=(-24-(a+\left | 47-36+b \right |)-c)+d\).

Zadatak 0596

Test: MPo6BGI_119

 

Za \(x=-15\) izračunaj vrednost izraza \(x+ \left | 28-x \right |\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0596

Zadatak 0595

Test: MPo6BGI_119

 

Izračunaj razliku broja -13 i zbira brojeva 25 i -32.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0595

Zadatak 0594

Test: MPo6BGI_119

 

Izračunaj:

a) \(15-4+8\);

b) \(12-(+18-3)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0594

Zadatak 0591

Test: MPo6BGI_118

 

Za \(x=-15\) izračunaj vrednost izraza \(-x+28 + \left | -x \right |\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0591

Zadatak 0590

Test: MPo6BGI_118

 

Izračunaj zbir broja -25 i razlike brojeva -23 i 11.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0590

Zadatak 0589

Test: MPo6BGI_118

 

Izračunaj:

a) \(29-16-13\);

b) \(-15-(-4+8)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0589

Zadatak 0588

Test: MKo6BGI_117

 

Od apsolutne vrednosti razlike brojeva -999 i -101 oduzmi njihov zbir.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0588

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z