Pismeni zadaci

Zadatak 0528

Test: MKo6BGI_104

 

Ako je \(x=-3+3\cdot 7, y=3-3\cdot 7\) izračunaj:

a) \(-x+y\);

b) \( \left | x \right |+\left | y \right |\);

c) \( \left | x-y \right |\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0528

Zadatak 0475

Test: MPo6BGI_093

 

Šta je veće: \(\left | x+y+z \right |\) ili \(\left | x \right |+\left | y \right |+\left | z \right |\), ako je \(x=-3, y-(-5)=4\) i \(z-2=-3\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0475

Zadatak 0470

Test: MPo6BGI_092

 

Šta je veće: \(\left | x+y+z \right |\) ili \(\left | x \right |+\left | y \right |+\left | z \right |\), ako je \(x-1=-2, y+(-3)=-7\) i \(z=3\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0470

Zadatak 0469

Test: MPo6BGI_092

 

Ako je \(x=(-5)-(-3)+5\) i \(y=-5-x\), koliko je $$\left | x-1 \right |-\left | y-2 \right |?$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0469

Zadatak 0464

Test: MKo6BGI_091

 

Odredi vrednost izraza \(A=(2-x)-(1-y)\) ako je \(x\) negativno rešenje jednačine \( \left | x \right |=5\), a \( y\) pozitivno rešenje jednačine \( \left | y \right |=3\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0464

Zadatak 0465

Test: MKo6BGI_091

 

Za koliko je zbir svih pozitivnih celih brojeva ne većih od 5, veći od broja -10?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0465

Zadatak 0466

Test: MKo6BGI_091

 

Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in Z, -5<x\leqslant 4 \right \}\) i \(B=\left \{ y\mid y\in Z, -4\leqslant y<3 \right \}\). Odredi razliku zbira svih elemenata skupa B i zbira svih elemenata skupa A.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0466

Zadatak 0461

Test:

 

Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in Z, -3\leqslant x<5 \right \}\) i \(B=\left \{ y\mid y\in Z, -5<y\leqslant 7 \right \}\). Odredi razliku zbira svih elemenata skupa A i zbira svih elemenata skupa B.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0461

Zadatak 0460

Test: MKo6BGI_090

 

Za koliko je zbir svih negativnih celih brojeva ne manjih od -3, manji od broja 10?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0460

Zadatak 0459

Test: MKo6BGI_090

 

Odredi vrednost izraza \(A=(1-x)-(2-y)\) ako je \(x\) pozitivno rešenje jednačine \( \left | x \right |=5\), a \( y\) negativno rešenje jednačine \( \left | y \right |=3\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0459

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Sabiranje i oduzimanje u skupu Z