Pismeni zadaci

Zadatak 2155

Test: MPo6BGI_379

 

S Reši sledeće jednačine:

a) \(-1-x=-3\);

b) \((x-1)+(-3)=-4\).

Zadatak 2150

Test: MPo6BGI_378

 

S Reši sledeće jednačine:

a) \(-2-x=-7\);

b) \(-3+(x-5)=-2\).

Zadatak 0467

Test: MKo6BGI_091

 

Reši sledeće jednačine:

a) \(-5-x=-4\);

b) \((x+4)+(-2)=-9\).


Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0467

Zadatak 0468

Test: MKo6BGI_091

 

Na brojevnoj pravoj odredi sva celobrojna rešenja nejednačine $$\left | x \right |<5$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0468

Zadatak 0463

Test: MKo6BGI_090

 

Na brojevnoj pravoj odredi sva celobrojna rešenja nejednačine $$\left | x \right |\leqslant 5$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0463

Zadatak 0462

Test: MKo6BGI_090

 

Reši sledeće jednačine:

a) \(-3-x=-1\);

b) \(-5+(x-3)=-7\).


Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0462

Zadatak 0147

Test: MPo6BGI_028

 

Koji broj treba dodati razlici brojeva 2 i 7 da bi se dobio broj - 9?

 

Rešenje:

 

Opširnije: Zadatak 0147

Zadatak 0146

Test:  MPo6BGI_028

 

Reši jednačine: a)  \(x-(-4)=-2+12\);   b)  \(2-(5+y)=6\).

 

Rešenje: 

Opširnije: Zadatak 0146

Zadatak 0142

Test: MPo6BGI_027

 

Ako od zbira nekog broja i broja 16 oduzmeš 8, dobićeš broj koji je za 2 manji od - 10. Odredi taj broj.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0142

Zadatak 0141

Test: MPo6BGI_027

 

Reši jednačine: a)  \(-12+5-(x-2)=-2\);  b)  \((-8+\left | y \right |)-10=-13\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0141

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Racionalni brojevi Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu Q Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu Z