Zadatak 0468

Test: MKo6BGI_091

 

Na brojevnoj pravoj odredi sva celobrojna rešenja nejednačine $$\left | x \right |<5$$

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0468Data nejednačina se drugačije piše kao \(-5<x<5\) ili kao dve nezavisne nejednačine: \(x>-5\) i \(x<5\). Onda samo na istoj brojevnoj pravoj predstavimo rešenja kao na slici desno. Rešenja su celi brojevi -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4.