Pismeni zadaci

Zadatak 0750

Test: MPo6BGII_151

 

Uporedi brojeve \(x=\left | 8\cdot (-6)-6:(-2) \right |\) i \(y=\left | (8\cdot (-6)-6):(-2) \right |\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0750

Zadatak 0749

Test: MPo6BGII_151

 

Ako je \(5-x=-20\) i \(y\cdot (-5)=40\), izračunaj \(-3x+2y\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0749

Zadatak 0748

Test: MPo6BGII_151

 

Izračunaj: $$-102+15\cdot (-5)-105:(-3)$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0748

Zadatak 0745

Test: MPo6BGII_150

 

Uporedi brojeve \(x=-\left | 6\cdot (-7)+7:(-7) \right |\) i \(y=-\left | (6\cdot (-7)+7):(-7) \right |\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0745

Zadatak 0743

Test: MPo6BGII_150

 

Izračunaj: $$-32\cdot (-4)+204:(-3)-20$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0743

Zadatak 0740

Test: MKo6BGII_149

 

Uporedi vrednosti izraza \(A=56+44:(-4)\) i \(B=(56+44):(-4)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0740

Zadatak 0739

Test: MKo6BGII_149

 

Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(8-15)\cdot (15-8):7$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0739

Zadatak 0738

Test: MKo6BGII_149

 

Izračunaj: $$x-y-x\cdot y+x:y$$ ako je \(x=-210, y=-15\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0738

Zadatak 0735

Test: MKo6BGII_148

 

Uporedi vrednosti izraza \(A=-48-36:12\) i \(B=(-48-36):12\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0735

Zadatak 0734

Test: MKo6BGII_148

 

Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(-7+12)\cdot (7-12):(-5)$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0734

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Množenje i deljenje u skupu Z