Pismeni zadaci

Zadatak 1615

Vlasnik zgrade napravio je \(4\) stana iste površine na spratu dužine \(18,5 m\) i širine \(15 m\). Ako površina hodnika, lifta i stepeništa zauzima \(16,5 m^2\), kolika je površina jednog stana?

Zadatak 0744

Test: MPo6BGII_150

 

Ako je \(5x=-20\) i \(y+5=-12\), izračunaj \(2x-3y\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0744

Zadatak 0673

Test: MPo6BGII_135

 

Koji broj treba podeliti razlikom brojeva -17 i -8 da bi se dobio broj -25 ?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0673

Zadatak 0668

Test: MPo6BGII_134

 

Koji broj treba pomožiti zbirom brojeva -17 i -8 da bi se dobio broj -200 ?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0668

Zadatak 0665

Test: MKo6BGII_133

 

Ako je \(a-b=12\) i \(a:b=-3\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0665

Zadatak 0664

Test: MKo6BGII_133

 

Reši jednačine:

a) \((-9+6)\cdot x=-27\);

b) \(x:(-6+12)=-9\);

c) \(3+x \cdot (-2)=-21\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0664

Zadatak 0660

Test: MKo6BGII_132

 

Ako je \(a+b=-12\) i \(a:b=-5\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0660

Zadatak 0659

Test: MKo6BGII_132

 

Reši jednačine:

a) \((-4+6)\cdot x=-26\);

b) \(x:(-12-9)=9\);

c) \(2+x \cdot (-3)=-22\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0659

Zadatak 0183

Test: MPo6BGII_037

 

Reši jednačine:

 

a)  \(6-5\cdot x=-4\);   b)  \(-20:(3-4 \cdot x)=4\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0183

Zadatak 0178

Test: MPo6BGII_036

 

Reši jednačine:

 

a)  \(x:(-3)+1=2\);   b)  \(11=-2 \cdot (-x+8) +3\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0178

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Racionalni brojevi Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu Q Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu Z