Pismeni zadaci

Zadatak 0175

Test: MKo6BGII_035

 

Koji su to celi brojevi čija je apsolutna vrednost manja od 3?

 

Rešenje:


 

Potrebno je rešiti nejednačinu:

 

\(\left | x \right |<3\)

 

\(x<3\)  i  \(-x<3 \)

 

\(x<5\) i  \(x>-5\)

 

\( x\in \left \{ 2,1,0,\cdots  \right \}\)  i  \(x\in \left \{ -2,-1,0,\cdots  \right \}\)

 

\( x\in \left \{ -2,-1,0,1,2  \right \}\).