Pismeni zadaci

Zadatak 0660

Test: MKo6BGII_132

 

Ako je \(a+b=-12\) i \(a:b=-5\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

 

Rešenje:


 

Iz jednakosti \(a:b=-5\) sledi da je \(a=-5 \cdot b\). Sada to uvrstimo u dati zbir:

$$-5 \cdot b +b=-12$$

$$b \cdot (-5+1)=-12$$

$$b \cdot (-4)=-12$$

$$b=12:(-4)$$

$$b=3$$

Iz \(a=-5 \cdot b\) lako nalazimo drugi broj:

$$a=-5 \cdot 3=-15$$