Pismeni zadaci

Zadatak 2158

Test: MPo6BGI_379

 

S U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =56^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\gamma _1=134^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

Zadatak 2156

Test: MPo6BGI_379

 

S Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(7dm\) \(8cm\), a jedna stranica \(18cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

Zadatak 2153

Test: MPo6BGI_378

 

S U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =82^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\beta _1=102^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

Zadatak 2151

Test: MPo6BGI_378

 

S Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(56cm\), a jedna stranica \(3dm\) \(7cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

Zadatak 1725

N Izračunaj unutrašnje uglove trougla na slici, a zatim poređaj stranice trougla prema dužini, od najkraće do najduže.

a) Izračunavanje uglova trougla

 

 

b) Izračunavanje uglova trougla

Zadatak 1724

S Kojoj vrsti trouglova prema uglovima pripada trougao ako je:

a) zbir dva spoljašnja ugle jednak \(290^{\circ}\).

b) zbir dva unutrašnja ugla jednak trećem unutrašnjem uglu.

c) jedan unutrašnji ugao je za \(8^{\circ}\) veći od drugog unutrašnjeg ugla i za \(8^{\circ}\) manji od trećeg unutrašnjeg ugla tog trougla.

Zadatak 0544

Test: MPo6BGI_107

 

Uporedi uglove trougla ABC ako za njegove stranice a, b i c važi \(b=a-4\), \(c=b+1\), a njegov obim je 62.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0544

Zadatak 0543

Test: MPo6BGI_107

 

U kojim granicama je obim jednakokrakog trougla čije su dve stranice 7,2 cm i 9 cm?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0543

Zadatak 0539

Test: MPo6BGI_106

 

Uporedi uglove trougla ABC ako za njegove stranice a, b i c važi \(b=a+2\), \(c=b-1\), a njegov obim je 72.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0539

Zadatak 0538

Test: MPo6BGI_106

 

U kojim granicama je obim jednakokrakog trougla čije su dve stranice 10 cm i 6,5 cm?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0538

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Odnos stranica i uglova trougla