Pismeni zadaci

Zadatak 2157

Test: MPo6BGI_379

 

N Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(9^{\circ}\) veći od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

Zadatak 2152

Test: MPo6BGI_378

 

N Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(6^{\circ}\) manji od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

Zadatak 2086

Test: MPo6BGI_363

 

N Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).

Zadatak 2085

Test: MPo6BGI_363

 

S Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta veći od drugog ugla.

Zadatak 2084

Test: MPo6BGI_363

 

S Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x-20^{\circ},\beta =x-15^{\circ},\gamma =x+5^{\circ}\).

Zadatak 2081

Test: MPo6BGI_362

 

N Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).

Zadatak 2080

Test: MPo6BGI_362

 

S Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta manji od drugog ugla.

Zadatak 2079

Test: MPo6BGI_362

 

S Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x+15^{\circ},\beta =x-25^{\circ},\gamma =x-5^{\circ}\).

Zadatak 1727

N Unutrašnji uglovi trougla Na osnovu podataka sa slike dokaži da je trougao \(ACD\) jednakokraki.

Zadatak 1726

N Izračunaj unutrašnje uglove pravouglog trougla ako:

a) simetrala pravog ugla seče hipotenuzu pod uglom od \(42^{\circ}30'\);

b) simetrala oštog ugla gradi sa naspramnom katetom ugao od \(63^{\circ}15'\);

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla