Pismeni zadaci

Zadatak 0661

Test: MKo6BGII_132

 

U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici AB veći je za \(6^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0661Ako je ugao na osnovici \(\alpha \) veći od ugla pri vrhu \(\gamma \) onda je ugao \(\gamma= \alpha -6^{\circ} \).

 

$$ \alpha +\beta +\gamma =180^{\circ}$$
$$\alpha +\alpha +\alpha -6^{\circ}=180^{\circ}$$
$$3\alpha =180^{\circ}+6^{\circ}$$
$$3\alpha =186^{\circ}$$
$$\alpha =186^{\circ}:3$$
$$\alpha =62^{\circ}$$


$$\beta =62^{\circ}$$

$$\gamma =62^{\circ}-6^{\circ}=56^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla Zadatak 0661