Pismeni zadaci

Zadatak 0666

Test: MKo6BGII_133

 

U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici BC veći je za \(18^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0666Ako je ugao na osnovici \(\beta \) manji od ugla pri vrhu \(\alpha\) onda važi: \(\alpha =\beta +18^{\circ}\).

 

$$\alpha +\beta +\gamma =180^{\circ}$$
$$\beta +18^{\circ}+\beta +\beta =180^{\circ}$$
$$3\beta +18^{\circ}=180^{\circ}$$
$$3\beta =180^{\circ}-18^{\circ}$$
$$3\beta =162^{\circ}$$
$$\beta =162^{\circ}:3$$
$$\beta =54^{\circ}$$

$$ \gamma = 54^{\circ}$$

$$ \alpha =54^{\circ}+18^{\circ}=72^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla Zadatak 0666