Zadatak 1727

N Unutrašnji uglovi trougla Na osnovu podataka sa slike dokaži da je trougao \(ACD\) jednakokraki.