Pismeni zadaci

Zadatak 2079

Test: MPo6BGI_362

 

S Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x+15^{\circ},\beta =x-25^{\circ},\gamma =x-5^{\circ}\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla Zadatak 2079