Zadatak 2080

Test: MPo6BGI_362

 

S Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta manji od drugog ugla.