Zadatak 2081

Test: MPo6BGI_362

 

N Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).