Zadatak 2084

Test: MPo6BGI_363

 

S Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x-20^{\circ},\beta =x-15^{\circ},\gamma =x+5^{\circ}\).