Zadatak 2085

Test: MPo6BGI_363

 

S Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta veći od drugog ugla.