Pismeni zadaci

Zadatak 1723

O Dva unutrašnja ugla trougla su \(35^{\circ}\) i \(65^{\circ}\). Izračunaj treći unutrašnji ugao i sve spoljašnje uglove tog trougla. Kojoj vrsti prema uglovima, a kojoj prema stranicama pripada taj trougao?

Zadatak 1380

Unutrašnji i spoljašnji uglovi trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj uglove \(\alpha ,\beta \) i \(\gamma\) trougla \(ABC\).

 

Rešenje: \(\alpha = 40^{\circ},\beta =60^{\circ}, \gamma =80^{\circ}\)

Zadatak 1379

Unutrašnji i spoljašnji uglovi trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj uglove \(\alpha \) i \(\gamma\).

 

Rešenje: \(\alpha =55^{\circ}, \gamma =85^{\circ}\)

Zadatak 0752

Test: MPo6BGII_151

 

Za uglove trougla ABC važi da je \(\gamma =90^{\circ}\) a \(\beta\) je tri puta veći od \( \alpha\). Izračunaj ugao između težišne linije \(CC_1\) i simetrale ugla \(\alpha\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0752

Zadatak 0747

Test: MPo6BGII_150

 

Za uglove trougla ABC važi da je \(\gamma =90^{\circ}\) a \(\beta\) je za \(15^{\circ}\) veći od \( \alpha\). Izračunaj ugao između težišne linije \(CC_1\) i simetrale ugla \(\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0747

Zadatak 0666

Test: MKo6BGII_133

 

U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici BC veći je za \(18^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0666

Zadatak 0661

Test: MKo6BGII_132

 

U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici AB veći je za \(6^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0661

Zadatak 0598

Test: MPo6BGI_119

 

Odredi najveću i najmanju stranicu trougla ABC ako je \(\alpha =79^{\circ}\) i \(\beta =36^{\circ}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0598

Zadatak 0597

Test: MPo6BGI_119

 

Spoljašnji ugao tupouglog trougla je \(43^{\circ}20'\), a unutrašnji \(28^{\circ}\). Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0597

Zadatak 0593

Test: MPo6BGI_118

 

Odredi najveću i najmanju stranicu trougla ABC ako je \(\alpha =68^{\circ}\) i \(\beta =42^{\circ}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0593

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla