Pismeni zadaci

Zadatak 0592

Test: MPo6BGI_118

 

Spoljašnji ugao pravouglog trougla je \(118^{\circ}10'\). Izračunaj sve unutrašnje i spoljašnje uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0592

Zadatak 0542

Test: MPo6BGI_107

 

Ako za uglove trougla ABC važi da su: \(\alpha =110^{\circ}30'\) i \(\beta_{1} =170^{\circ}30'\), izračunaj \(\gamma , \alpha_{1} , \beta, \gamma _{1}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0542

Zadatak 0537

Test: MPo6BGI_106

 

Ako za uglove trougla ABC važi da su: \(\alpha _{1}=110^{\circ}30'\) i \(\beta=12^{\circ}30'\), izračunaj \(\gamma , \alpha , \beta _{1}, \gamma _{1}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0537

Zadatak 0476

Test:

 

U \(\triangle ABC\) unutrašnji ugao \( \alpha \) je \(\frac{3}{5}\) pravog ugla a spoljašnji ugao \(\gamma_{1}\) je \(\frac{7}{10}\) opruženog ugla. Izračunaj uglove tog trougla i uporedi njegove stranice.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0476

Zadatak 0471

Test: MPo6BGI_092

 

U \(\triangle ABC\) unutrašnji ugao \( \beta \) je \(\frac{9}{10}\) pravog ugla a spoljašnji ugao \(\alpha_{1}\) je\(\frac{3}{5}\) opruženog ugla. Izračunaj uglove tog trougla i uporedi njegove stranice.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0471

Zadatak 0149

Test: MPo6BGI_028

 

Ako je jedan oštar ugao pravouglog trougla \(\alpha =52^{\circ}\)  izračunaj ugao koga grade simetrala pravog ugla i oštrog ugla \(\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0149

Zadatak 0148

Test: MPo6BGI_028

 

Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove trougla ABC ako je   \(\alpha =44^{\circ}\),  a  \(\beta _{1}=70^{\circ}\). Kojoj vrsti trouglova prema uglovima pripada dati trougao?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0148

Zadatak 0144

Test: MPo6BGI_027

 

Simetrala oštrog ugla pravouglog trougla gradi sa naspramnom stranicom ugao od  \(65^{\circ}\). Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0144

Zadatak 0139

Test: MPo6BGI_026

 

Ako je jedan oštar ugao pravouglog trougla  \(\alpha =48^{\circ}\)  odredi ugao koga grade simetrala pravog ugla i simetrala ugla \(\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0139

Zadatak 0138

Test: MPo6BGI_026

 

Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove trougla ABC ako je \(\alpha =54^{\circ}, \beta _{1}=70^{\circ}\). Poređaj stranice tog trougla po veličini.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0138

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla