Pismeni zadaci

Zadatak 0134

Test: MPo6BGI_029

 

Simetrala ugla na osnovici jednakokrakog trougla gradi sa naspramnom stranicom ugao od 75°. Izračunaj uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0134

Zadatak 0133

Test: MPo6BGI_029

 

Ako je u trouglu  \(ABC\)   ugao \(\beta\)   tri puta manji od susednog spoljašnjeg ugla, a ugao \(\gamma\)  je za \(30^{\circ}\)  veći od susednog spoljašnjeg ugla, izračunaj unutrašnje uglove tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0133

Zadatak 0129

Test: MPo6BGI_025

 

U pravouglom trouglu jedan oštar ugao je pet puta veći od drugog oštrog ugla. Izračunaj tražene uglove.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0129

Zadatak 0128

Test:  MPo6BGI_025

 

U trouglu ABC unutrašnji ugao je \(\alpha =105^{\circ}\)  a spoljašnji \(\beta _{1}=133^{\circ}\). Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla ABC.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0128

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Trougao Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla