Zadatak 0525

Test: MKo6BGI_104

 

Nacrtaj brojevnu pravu pa obeleži tačke koje odgovaraju celim brojevima \(x\), ako je \(-4 \leq x<7\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0525Ako je \(-4 \leq x<7\), onda \(x\in \left \{  -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6\right \}\).