Zadatak 0530

Test: MKo6BGI_105

 

Nacrtaj brojevnu pravu pa obeleži tačke koje odgovaraju celim brojevima \(x\), ako je \(-3<x \leq 8\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0530Ako je \(-3<x \leq 8\), onda $$x\in \left \{  -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6\right \}$$