Pismeni zadaci

Zadatak 0580

Test: MKo6BGI_116

 

Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(15,-11,101,-101,0,54,14\)?

 

Rešenje:


 

Najmanji broj je -101, a najveći broj je 101.

 


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Elementi skupa Z Zadatak 0580